250 g Kenya // AB Kamwangi #020

250 g Kenya // AB Kamwangi #020

Regular price 215,00 kr
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

r e g i o n : K i r i n y a g a

v a r i e t a l : S L - 2 8 , S L - 3 4 , B a t i a n , R u i r u   1 1

p r o c e s s i n g : W a s h e d

t a s t i n g  n o t e s :

B r o w n   s u g a r , R a s p b e r r y , C h e r r y

You may also like